Nová Europila
 

English Deutsche
 

V současné době se společnost zabývá především výrobou EPAL palet a paletových přířezů. V roce 2009 jsme postavili sušárnu se zařízením na ošetření dřevěného obalového materiálu dle mezinárodní normy ISPM 15 a získali certifikát od Státní rostlinolékařské správy s registračním číslem CZ-0372 (viz. certifikace). Všechny od nás expedované EPAL palety jsou od 1.1.2010 dle výše uvedené normy ošetřeny. Nakupujeme pouze prvotřídní materiál od našich dlouholetých dodavatelů v Čechách, Lotyšsku, Litvě, Polsku a Ukrajině. Při vlastní výrobě používáme vysoce kvalitní strojní vybavení a moderní technologie.